Köprü geçemediğimiz yerden kolay geçirendir. Burada aşıdada böyledir. Dedenin tek ve özel kirazı gövdeden ciddi yaralandıysa köprü aşı senin için idealdir. Ağacın genelllikle toprak üstü 50 cm aralığında  yapılır. Amaç gövdede besin geçisini sağlamaktır. Çeşit değiştirme değildir. Ağacın kendi dalları çelik yani aşı aracıdır.
Köprü aşı bir bitkinin hastalıklı veya hasar görmüş bir alanını, genellikle gövdenin tabanında veya yakınında "köprülemek" için kullanılır. Bu tür hasarlar genellikle toprak işleme, kaza veya çim biçme ekipmanlarıyla sert çarpma, temastan kaynaklanır.
Çoğunlukla fare, tavşan gibi kemirgenlerdende olursa da kemirgenler çepeçevre yani tüm etrafı kemirince köprü aşıda kurtarmaz.
Bazen aşırı soğuk ve sıcaklıklar veya hastalık organizmalarından da bu bölgesel yaralanmalar kaynaklanabilir. Köprü aşı su ve besin maddelerinin hasarlı alan üzerinde hareket etmesini sağlayan bir boru hattının yanı sıra dal dokusuyla da destek sağlar. Köprü aşı genellikle erken ilkbaharda aktif bitki büyümesi başlamadan, ağaçlar uyunmadan hemen önce yapılır. Yaralı bitkinin kabuğundaki acil işlemler son sans gibi değerlendirilip herhangi bir zamanda yapılabilir. Kalem olarak köprülecek hasarlı alanın düz ve yaklaşık iki katı uzunluğunda çelikler seçilir. Gövde ve kalemde kambiyum çakışacak şekilde birleştirme yapılır. Anaç kalem aynı çeşit olur. Anaç mutlaka halka şeklinde aşı bölgesinde doğal bozulmamış en az %40 dokuya sahip olmalıdır. Sağlıklı dokular kalana kadar yaralı olanlar ayaıklanmalııdr.Hasarlı dokuların çıkarılması aşı yapılacak yer hazırlanır mantığıyla düzenlenir. Anaç üzerindeki kabukta kambiyum epey ortaya çıkacak şekilde kalemin gireceği veya birleşeceği aynı genişlikte ve onarılan hasarın altında ve üstünde yerler kesilelerek açılır. Kabuğu kanadı yırtmamaya dikkat ederek kalemi yavaşça anaca hava almayacak tarzda birleştirin. Öncelikle yaranın alt toprağa yakın yerini köprü aşı ilk ayağı olarak birleştirin ve çivi bile olur sabitleyin Tabi ki buradaki çivi olabildiğince küçük seçilmelidir. Üstüde yerleştirip ve sabitleyince yaynyana uygun sayıda kabuğa en az zararı veren miktarda kalem yerleştirilir.
; scionu, flionun kesik kısmı yaralanan sap veya gövdenin ahşabına dayanacak şekilde kapağın altına itin. Ardından geri dönün ve aynı adımları izleyerek yaralanmanın üstündeki scionu takın ve sabitleyin. Filiz yerine hava almayacak sıkıca bastırılır. Rüzgârda sallayabilen genç gövdelerle aşılama yaparken, kalemler esneme artın diye uzun seçilmelidir. Aşılama bölgelerini aşılama macunu kaplanır. İyileşme döneminde ve sonrasında, kalemlerde gelişen tomurcukları veya sürgünleri koparıp.
çıkarın.