Aşılama , iki veya daha fazla bitkinin kısımlarını birleştirerek, tek bir bitki olarak yetişmeleri için kullanılan bahçecilik teknikleridir. Aşılamada, bir bitkinin üst kısmı (kalem, çeşit), başka bir bitkinin kök sistemi (anaç, taban, kök) üzerinde büyür. Sürgün verme aşamasında veya durgun bir bitkiden bir sürgün gözü alınır ve bir başkası üzerinde farklı tekniklerle birleştirilirip büyütülür. Bir fidanda çok çeşit yapmayı sağlayan aşılama modern bir sanat ve bilim olarak kabul edilmekle birlikte aşılama yeni değildir. Aşılama uygulaması, eski Çin ve Mezopotamya’ya 4.000 yıl öncesine kadar giden eski zamanlarda yapılıyordu . Günümüzden 2000 yıl kadar önce insanlar, zeytinleri ve diğer meyve ağaçlarını aşılarken oluşabilecek uyumsuzlukları problemlerini fark ettiler. Aşılama vejetatif üreme yöntemleri olduğu için, sürgün veya gözlerden yetişen yeni bitki tam olarak geldiği bitki gibi olacaktır. Bu bitki çoğaltma yöntemi genellikle yaygın seçilmektedir, Çünkü istenen bitki kök anacın rastgele özelliklerini değil aşının özeliklerini gösterir.Ayrıca, bu aşılama yöntemiyle, bitkiye, köklerin belirli ve avantajlı özellikleri de kazandırılır.Örneğin, sertlik, kuraklık toleransı veya hastalık direnci verilir.
Odunsu bitkilerinin çoğu aşılanabilir veya çelikten köklendirilebilir. Ancak her iki işlem de nitelikli beceri ve emek yoğundur.Gerçek deneyim çok fazla beceri gerektirir. Bu sebeplerden dolayı pahalı olabilirler ve başarı garantisi verilmezler.

Bir tür içindeki klonlar yani kalemler, çeşitler genellikle birbirlerinine aşılanabilir. Bir çok bitki çeliklenebilir. 
Örneğin, kayısıya erik aşılanabilir. Ayvaya elma, armut aşılanır.Armut elmaya yani anacına aşılanamaz. Aşılama veya çelikleme yalnızca hava koşulları ve bitki büyümesinin fizyolojik aşamasının her ikisinin de optimum olduğu durumlarda çok özel zamanlarda yapılabilir. Zamanlama türlere ve kullanılan tekniğe bağlıdır. Örneğin, sürgün göz aşısı için koşullar genellikle Haziran ayında yeterlidir, Ancak Ağustos ve Eylül ayları kızılcıkların, iğdenin çeliklenmesi için en iyi aylardır.

Bir fidan çok çeşit yapabilmek için farklı dallara farklı çeşitler aşılanır.

 

 

 
Google Çeviri’de aç