Bal en değerli besinlerden biridir. İnsanlar balı sever ama bir çoğu korka evinin, bahçesinin, tarlasının yanındaki konumlara arıcıyı yanaştırmaz. Farkında olmadığı faydalar arıyı insanlık tarihinde özel kılmaktadır. 

Bal arıların döllenmeyle-tozlaşmayla (polinasyon)  doğada kilit rol oynar. Dişiler erkeklere göre daha titizdiler. Gördüğümüz arların çoğu dişidir. Çalışma konusunda arı gibi çalışmak diye bir deyim olarak hayatımızdadır. Çiçeklerde gördüğümüz bal arılarının nerdeyse tamamı toplayıcı dişidir. Bal, polen, propolis, ana arı, erkek arı, balmumu  en önemli arı ürünleridir. Beslenme de gıdalarımız en doğal şekilde üretmek aranılandır. Bal verdiği enerjiyle zindeki verir. Zinde kişi canlı ve üretken davranır. Arı ürünleri bal arısının titiz çalışmasının biricik ürünleridir. Hiçbirinin muadili benzeri yoktur. Doğa da şekeri arı nektar toplayarak sağlar. 

Kısaca bu böceğin yaşamımıza katkılarından şöyle özetleyerek örnek verebiliriz.

1-Bal arıları çiçekler, meyveler ve sebzeler için süper, hayati önemli tozlayıcılardır. Bu, yeni, farklı ve çeşitli bitkilerin büyümesine, ortaya çıkmasına  yardımcı oldukları anlamına gelir. Arılar, erkek ve dişi bitki kısımları arasında polen transferi yaparak bitkilerin tohum ve meyve yetiştirmelerini sağlar.

2. Bal arıları kovanlarda (veya kolonilerde) yaşar. Kovanın üyeleri üç türe ayrılır:      

Kraliçe (ana arı): Bir kraliçe bütün kovanı yönetir. Görevi, kovanın yeni nesil arılarını yumurtaları üretmektir. Kraliçe ayrıca diğer arıların davranışlarını yönlendiren kimyasallar (feromon) üretir.   Kovan dışına yaşamında 2,3 kez çıkar.   

 İşçiler: Bunların hepsi kadındır ve rolleri yiyecek için hammadde olarak yem (çiçeklerden polen ve nektar) toplamaktır.Kovanı inşa etmek ve korumak, kanatlarını çırparak havayı temizlemek ve dolaştırmaktır. İşçiler, çoğu insanların kovanın etrafında uçarken gördükleri tek arıdır.      Erkek arılar: Amaçları yeni kraliçeyle çiftlşemektir. İlkbahar ve yaz aylarında her kovanda yüzlercesi yaşamaktadır. Ancak kış geldiğinde, kovan hayatta kalma moduna geçtiğinde, dronlar kovulur.

3. Bu uğultu böcekler balın tek ve meşhur üreticisidir. Lezzetli bu  tatlım birçok hayvansal gıdadan farklı hiç işlenmeden tüketilir.Arıların amacı kışın kovan için yiyecek biriktirmektir. Bu çalışkan ve verimli küçük işçiler ihtiyaç duyduklarından 2-3 kat daha fazla bal üretiyorlar.

4. Kraliçe arı ölürse, işçiler genç bir larva (yeni yumurtadan çıkan bebek böcekleri) seçerek ve onu “arı sütü” olarak adlandırılan özel bir yiyecek besleyerek yeni bir kraliçe yetiştirir.Çünkü tek kraliçe doğurur. Bu larvaların verimli bir kraliçe haline gelmesini sağlar.

5. Bal arıları saatte yaklaşık 25 km hızla uçuyorlar ve saniyede 200 kez kanatlarını çırpıyorlar.