Çiçek zamanı ilaçlama önerilmez.  Çünkü ilaç çiçeği olumsuz etkiler. Bakla zınnı ilkbaharda çiçek açınca bahçelerde özellikle saat 10 sularında ağaçları sallayınca dibe dökülür. Mav renge sıkca gelir. Bu renge olan zaifiyetitle onu biyoljik olarak avlayabiliriz. Mavi legenler kullanılarak yok edilmeye çalışılır.

Erginler 10 mm boyunda siyah mat renkli olup, vücutlarının üzeri sık
ve oldukça uzun sarı tüylerle kaplıdır. Elytronların üzerinde beyaz lekeler
bulunur. Larvaları manas tipindedir.
Kışı larva ve ergin dönemde toprakta geçirir. Erken ilkbaharda çıkan
erginler, önce yabancı otların ve bakla gibi sebzelerin çiçekleri ile
beslenirler. Sonra, badem gibi ilk çiçek açan meyvelerin çiçeklerini
yerler,erik,elma,kiraz vb. meyve ağaçlarının çiçeklerinde beslenmelerine
devam ederler. Bulundukları Bölgede, iğde,kolza,sebze vb. Çiçekli bitkilerin bulunması halinde Temmuz ayına kadar görülürler. Çiçeklerin çoğunlukla dişi organ tepesini,erkek organlarını, polen tozlarını,genç yaprak hattatomurcuk ve meyvelerini kemirerek çok zarar verirler. Çiftleşerekyumurtalarını humusca zengin topraklara bırakırlar. 1-2 hafta sonra, yumurtadan çıkan larvalar, yabancı otların kökleri ile beslenir, gelişimlerini 6-9 hafta içinde tamamlayarak toprak içinde oluşturdukları bir boşlukta pupa olurlar. Pupa dönemini tamamlayan erginler kışı toprakta geçirir. Ertesi ilkbaharda çıkarak zarar yapmaya başlarlar. Yılda 1 döl verirler.
Bazı çitçilerimiz, bu zararlıyı tanımaz, arı benzeri bir böcek olduğunu
zannederler. Çiçekten sonra, meyve tutumunun olmamasını ise don vurdu
veya döllenme olmadı şeklinde yorumlarlar. Bunun başlıca nedeni,
zararlının, çiçeğin bol olduğu dönemde çiçeğin dişi organ tepesi ile
beslenmesidir. Bu yüzdende beslenmeleri sırasında zarar fark edilemez.
BİYOTEKNİK MÜCADELE
Zararlı böceklerle, çevreye zarar vermeden, çiçekleri yakmadan, arıları
öldürmeden,yapılacak mücadele tekniklerinden biri biyoteknik mücadeledir.
Bu mücadele tekniğinde ,ziraî mücadele ilaçları kullanılmaz. Böcekler,
feromon (cezbedici) kullanılarak tuzaklara çekilir ve orada yakalanırlar .
Tuzaklar zehirli madde içermez. Etkili bir yöntemdir.
TUZAKLARIN KURULMASI
Tuzaklar, Meyve Bahçelerinde ağaçlar çiçek açmadan 10 gün kadar önce
15-20 m aralıklarla ağaç dallarına asılır veya yere konulur.Tuzaklar, çiçek
döneminde asılmış ise, tuzaklarla çiçek arasında rekabet meydana gelir.
Yakalama az olur.Yağıştan sonra, ağaç yıkanır, rekabet tuzak lehine bozulur.
Tuzaklar esas olarak 2 kısımdan oluşur.
1. Tuzak Gövdesi . Alt kısmına pet veya poşet takılmış, 24 cm çapında
mavi renkli battal huni veya mavi renkli içi su dolu bir leğen kullanılabilir.
2.Cezbedici (Feromon Kapsülü) : Zararlı Böceğin tuzağa gelmesini
sağlayan cezbediciler, 10 arlık paketler halinde üretilir. Tuzakların kurulması sırasında paketler açılarak, cezbedici kapsülleri huni veya leğenin kenarına tel ile asılır