Soluduğumuz havanın yarıdan fazlası azottur. Çok bilindiktir özellikle gübrelerde azotlu gübreler vardır. Üre, Amonyum sülfat (şeker; Türkiye’de üretici görsel olarak şekere görüntüsü benzediği için bu gübreye şeker gübre der.), Amonyum nitrat en  yaygın kullanılanlarıdır.

Azot Dünyanın atmosferinde en bol miktarda bulunan ve tüm canlıların bir bileşeni olan renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır.

Hindistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Trinidad ve Tobago ve Ukrayna, 21. yüzyılın başlarında ilk beş azot üreticisi (amonyak şeklinde) idi. Ticari Üretim ve Kullanımlar Ticari azot üretimi büyük ölçüde sıvılaştırılmış havanın fraksiyonel damıtılması ile gerçekleştirilir.

Kimya endüstrisinde azot, bir ürünün oksidasyonunu veya diğer bozulmalarını önleyici olarak, reaktif bir gazın inert bir seyrelticisi olarak, ısı veya kimyasalları uzaklaştırmak için bir taşıyıcı olarak ve bir yangın veya patlama önleyici olarak kullanılır. Gıda endüstrisinde oksidasyon, küf veya böceklerden kaynaklanan bozulmaları önlemek için azot gazı kullanılır ve dondurularak kurutma ve soğutma sistemleri için sıvı azot kullanılır. Elektrik endüstrisinde, nitrojen oksidasyonu ve diğer kimyasal reaksiyonları önlemek, kablo kılıflarını basınçlandırmak ve motorları korumak için kullanılır. Azot, metal endüstrisinde oksidasyon, karbürizasyon ve dekarburizasyonun önlenmesine yardımcı olduğu kaynak, lehimleme ve sert lehimleme uygulamalarında bulunur. Reaktif olmayan bir gaz olarak, köpüklenmiş (veya genleşmiş) kauçuk, plastik ve elastomerlerin üretilmesi, aerosol kutuları için itici bir gaz olarak görev yapmak ve reaksiyon jetleri için sıvı iticileri basınçlandırmak için azot kullanılır. Tıpta kan, kemik iliği, doku, bakteri ve meni korumak için sıvı azotla hızlı dondurma kullanılabilir.
Yani suni tohumlama tankları sıvı azot doludur.

Azotlu gübreler atılır atılmaz ıslnmadan toprağa kariştırılmalıdır. Çünkü yukarda analatıldığı gibi gazdır. Suyu görünce sıvılaşır ve uçar gaz olarak önlemek mümkün olmasa da toprakta en çok tutunması için içine alınmalıdır.